Geef de ouderenzorg zuurstof

Draai de financiële kortingen voor de ouderenzorg terug. Voorkom verdere uitholling van de ouderenzorg en

geef de transitie van de zorg zuurstof. In het belang van ouderen, onze medewerkers en vrijwilligers. Die oproep doen 27 Noordelijke ouderenzorgorganisaties aan minister Helder (Langdurige Zorg) en de landelijke politiek.

Wij slaan alarm!

Wie doen er mee?

De financiële problemen in de ouderenzorg spelen in heel Nederland. Vanuit verschillende regio’s worden acties ondernomen om hier aandacht voor te vragen. Vanuit het Noorden van Nederland hebben 27 ouderenzorgorganisaties het voortouw genomen.


Klik op het logo voor meer informatie per organisatie.

Teken de petitie en ga met ons mee naar Den Haag op 5 september 2023.